Radīt
                                     

           
           Domāt            
                               Just


Mākslai būt.

Iedvesmo Jete ar saviem darbiem aicina radīt, domāt un just. 

Aiz katras lietas, ko ir radījusi iedvesmo Jete ir stāsts un cilvēki.

Iedvesmo Jete ir par jēgu, saturu un cilvēkiem.

Jete ir citāda  kompānija. 
 .